ประชาสัมพันธ์

19 พ.ค. 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562
19 พ.ค. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562
19 พ.ค. 2562
ลงนามถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
11 พ.ค. 2562
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ร่วมในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
31 มี.ค. 2562
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
31 มี.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตร รด.น้อย กองร้อยอนุบาล ปีการศึกษา 2561