ประชาสัมพันธ์

15 มี.ค. 2562
นิเทศ ติดตามแบบมีส่วนร่วม ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5
15 มี.ค. 2562
เดินทางไปส่ง นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
15 มี.ค. 2562
กิจกรรม STEM ศึกษา
15 มี.ค. 2562
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครู ในการเลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
15 มี.ค. 2562
นักเรียนคนเก่งคว้ารางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562
15 มี.ค. 2562
ศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร