ประชาสัมพันธ์

31 มี.ค. 2562
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
31 มี.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตร รด.น้อย กองร้อยอนุบาล ปีการศึกษา 2561
15 มี.ค. 2562
นิเทศ ติดตามแบบมีส่วนร่วม ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5
15 มี.ค. 2562
เดินทางไปส่ง นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
15 มี.ค. 2562
กิจกรรม STEM ศึกษา
15 มี.ค. 2562
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครู ในการเลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน