นายธงชัย สุขสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ร่วมบันทึกภาพวีดีทัศน์ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

แสดงหน้าละ : 34 รูป จากทั้งหมด 1 หน้า