พิธีมอบเสื้อสามารถ นักเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แสดงหน้าละ : 34 รูป จากทั้งหมด 2 หน้า