นักเรียนคนเก่งคว้ารางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เปิดอ่าน 94 ครั้ง

นักเรียนคนเก่งคว้ารางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคณิตศาสตร์
รุ่นประถมศึกษาปีที่ 4 
เด็กชายสุรพร จันทะแจ่ม

รางวัลรองชะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
รุ่นประถมศึกษาปีที่ 4 
เด็กชายสุรพร จันทะแจ่ม

รางวัลรองชะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันคณิตศาสตร์
รุ่นประถมศึกษาปีที่ 6 
เด็กชายจารุศักดิ์ จันทะแจ่ม
ครูผู้ฝึกสอนครูจิราพร โพธิญาณ