ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครู ในการเลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เปิดอ่าน 105 ครั้ง

4 มีนาคม 2562 ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครู ในการเลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

นายจิตติพล โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

นางสาวนวรัตน์ พลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเพ็ก อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น