นิเทศ ติดตามแบบมีส่วนร่วม ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เปิดอ่าน 119 ครั้ง

วันที่ 14 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามแบบมีส่วนร่วม ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5