วันครู ปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 17 ม.ค. 2563 เปิดอ่าน 251 ครั้ง

วันที่ 16 มกราคม 2563 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ร่วมในพิธี วันครู ปีพุทธศักราช 2563

ช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมสายสัมพันธ์วันครู ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น