รับมอบนโยบายด้านการศึกษาฯ หนุนเด็กไทยได้เรียนโค้ดดิ้ง

วันที่ 10 ก.พ. 2563 เปิดอ่าน 174 ครั้ง

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบนโยบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่ศตวรรษ ที่ 21
หนุนเด็กไทยได้เรียนโค้ดดิ้ง
ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น