ธนาคารชวนออมบ้านนาก้านเหลือง

วันที่ 1 พ.ย. 2563 เปิดอ่าน 29 ครั้ง

เปิดแล้วจ้าาา
ธนาคารชวนออมบ้านนาก้านเหลือง
สนับสนุนโดย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาภูเวียง
#ภาพโดยบุคลากรโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง