รับโล่รางวัล โรงเรียนสีขาว ระดับเพชร

วันที่ 1 พ.ย. 2563 เปิดอ่าน 159 ครั้ง

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายธงชัย สุขสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ขึ้นรับโล่รางวัลโรงเรียนสีขาว ระดับเพชร จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
#ภาพโดยคุณครูชาญชัย