Countdown O-NET 63

วันที่ 13 ธ.ค. 2563 เปิดอ่าน 42 ครั้ง

Countdown O-NET 63
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ร่วมจัดกิจกรรม Countdown O-NET ปีการศึกษา 2563
โดยได้รับเกียรติจาก นางวิภา เรืองประเสริฐกุล
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน นายสนธยา ชาธรรมา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ร่วมกิจกรรม