5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 13 ธ.ค. 2563 เปิดอ่าน 225 ครั้ง

5 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองร่วมในพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
#ภาพโดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา