นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผ.อ. เขต 5 เยี่ยมชม ห้องเรียนคุณภาพ 5 ดาว

วันที่ 7 ก.พ. 2564 เปิดอ่าน 116 ครั้ง

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เยี่ยมชม ห้องเรียนคุณภาพ 5 ดาว โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง และปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
#ภาพโดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา