ผู้ตรวจกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจเยี่ยมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 14 ก.พ. 2564 เปิดอ่าน 113 ครั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ตรวจกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจเยี่ยมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง