ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

วันที่ 4 พ.ย. 2565 เปิดอ่าน 49 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่
ด้วยความยินดียิ่ง
#ภาพโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ