แผนเผชิญเหตุ การเอาตัวรอดจากภัยอันตราย

วันที่ 30 พ.ย. 2565 เปิดอ่าน 88 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ได้รับความอนุเคราะห์ จาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอภูเวียงให้ความรู้เกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุ การเอาตัวรอดจากภัยอันตราย ให้กับนักเรียนและบุคลากร สายชั้นปฐมวัย
#ภาพโดยบุคลากรโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง