MOU PA 2566

วันที่ 30 พ.ย. 2565 เปิดอ่าน 75 ครั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ร่วมลงนามข้อตกลงการพัฒนางาน PA ปีงบประมาณ 2566