ประชุมสามัญประจำปี 2566

วันที่ 12 พ.ค. 2566 เปิดอ่าน 31 ครั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5