พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 28 ก.ค. 2566 เปิดอ่าน 76 ครั้ง

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
#ภาพโดยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง