โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

วันที่ 29 ส.ค. 2566 เปิดอ่าน 60 ครั้ง

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง