ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5

 ทำเนียบผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5

นายยงยุทธ พรหมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายสุขสันต์ คุ้มบัว
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

 
นายสุระพล สอนเสนา
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5