ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5

 ทำเนียบผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5


นายวสันต์  สัตยคุณ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายสุขสันต์ คุ้มบัว
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

นายประวิช ยะรินทร์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

 
นายกิตติภพ เหลาไชย
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

นายเสถียร ตรีศรี
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

 
 

นายชาญกฤต น้ำใจดี
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5