พิธีบายศรีสู่ขวัญ ท่านรองสมศักดิ์ จันทร์รักษ์ คุณครูพัชยาภร์ พึ่งสว่าง และยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

แสดงหน้าละ : 34 รูป จากทั้งหมด 3 หน้า