คณะครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองร่วมงาน พิธีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง ประจำปี 2556

แสดงหน้าละ : 34 รูป จากทั้งหมด 1 หน้า