วันมาฆบูชา

วันที่ 10 ก.พ. 2563 เปิดอ่าน 217 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองนำโดย นางนฤมล เวียงยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง คณะครู นักเรียน สายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6  ร่วมในกิจกรรม วันมาฆบูชา 
ณ วัดศรีภูเวียง อำเภูเวียง จังหวัดขอนแก่น