พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 10 ก.พ. 2563 เปิดอ่าน 282 ครั้ง

นายธงชัย สุขสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ร่วมใน
การสาธิตและการให้ความรู้การทำจุลินทรีย์หรือสังเคราะห์แสง
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา