โครงการสร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ (ปั้นครูเป็น Youtuber) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 ธ.ค. 2563 เปิดอ่าน 60 ครั้ง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ (ปั้นครูเป็น Youtuber) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ