วันวชิราวุธ

วันที่ 30 พ.ย. 2565 เปิดอ่าน 83 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
เข้าร่วมกิจกรรมทางลูกเสือ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง เนื่องในวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน
ณ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น